Hakkımızda

İnsanlar, ne yaptığınızı değil, neden yaptığınızı satın alırlar!

Ne Yapıyoruz,
Niçin Yapıyoruz?

Biz  reklamcı olarak, marka iletişiminde tüketici ile kurulacak ilişkinin “Niçin ?” sorusuna cevap bağlamında ilerlemesi gerektiğine inanarak projeler ve kampanyalar oluşturduk.   2007 yılında ise “absolute relationship building” yani “tam ilişki inşa etmek’’ kavramını özümsedik, sahiplendik ve temel ilkemiz, aynı zamanda ismimiz oldu. Esas alanımızı, reklam disiplininde markanın sunacağı sosyal fayda ile tüketiciyi buluşturma zemini olarak belirledik. Böylelikle Türkiye’nin İLK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ajansı’nı kurduk. 

Hizmet verdiğimiz markaları, marka amacını ortaya koyan ve bu amacı destekleyen projeler ile tüketiciyle buluşturduk. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çok sayıda projenin oluşum ve uygulama aşamasında temel olarak iki noktanın önemine inanarak bilim dünyası ve kamu kurumları ile işbirliğini sağladık. Bilimsel araştırma, danışmanlık ve uzmanlık bilgilerinin ışığında oluşturduğumuz çalışmalara, ilgili bakanlıklar ve   STK’ları da dahil ederek kampanyalarımızın binlerce çocuk, kadın, aile, öğrenci, yetişkin insanla, özetle toplumla buluşmasını sağladık. Her işimizin ölçümlenebilir, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde olmasına büyük önem veriyor ve işe başlama, uygulama ve sonuçlandırma aşamalarında bu değerlerimize bütünüyle sahip çıktık.

Bugüne kadar yaptığımız işlerde, hizmet verdiğimiz markanın öncelikle ne ürettiğini değil, neden ürettiğini analiz ettik ve tüm projelerimizi bu analiz zemininde inşa ettik.  “Tam ilişki inşa etmek” ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımımızı önce markalar ardından markanın tüketicileri ile buluşturduk.  Sadece marka ve hedef kitlesi ile sınırlı olmayan Kurumsal Sosyal Sorumluluk sayesinde diğer tüketiciler ve toplumun dikkat ve ilgi alanına girerek teşekkür, takdir ve desteklerini aldık.

ARB_ABOUTUS_SIBE_IMG05
ARB_ABOUTUS_IMG02_2

İşte bu yukarıda özetlediğimiz deneyimle şimdi yeni bir adım atıyoruz; daha doğrusu yeni bir iddia ile içeriğimizi zenginleştiriyoruz. Türkiye’nin İLK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Reklam ajansından, KSS’ yi de yapılanmamızın etkin bir deneyim alanı olarak koruyarak ,  Türkiye’nin İLK Marka Amacı Ajansına yelken açtık.

Ve diyoruz ki..

Bir iş yapmak için ortaya çıkan her firma, marka veya kuruluş NE yaptığını tam olarak bilir. Bir kısmı, işin NASIL yapıldığını da bilir. Fakat çok az sayıda marka veya kuruluş NEYİ, NİÇİN yaptıklarını bilir. Reklamcı olarak biz baştan beri odağımızı bu yanıtlanması kolay olmayan sorulara yönelttik. Deneyim ve birikimlerimizden artık biliyoruz ki “ürün satmaz”, ürünü “ne için” insanlığa sunduğun satar.  Ve biz sadece bunu yaptık, buna odaklandık ve buna adandık. Adanmakla kalmadık, adandığımız işin sonucunu kanıta dayalı olarak, örneğin yeni katılan tüketici yüzdesini ölçerek gördük, görmeye devam ediyoruz.

Bu anlamda amacını bulan, bulmak isteyen ya da bulmak ve harekete geçmek konusunda istekli ve hazır olan herkese kapımız açık.

Dr. Sibel YARAR

ARB CSR AD

Kurucu

Marka olursunuz!
Amaç kalıcı olmaktır…
Satışlarınız bir nedenle artabilir…
Sizi rakiplerinizden ayıran şey ‘’günü geldiğinde’’ müşterinizin rakiplerinizin arasında yine sizi seçmesidir. Bu seçim sizin marka amacınızla örtüşen bir soruna bulunduğunuz katkıdan tüketicinin aldığı mesajla yine sizi seçmesidir.

Dr. Sibel Yarar

KURUCU

ARB_ABOUTUS_IMG031

ARB PURPOSE

Türkiye'de İlk

2007 yılında, farklı sektörlerden markalara KSS reklam ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermek üzere kurulduk.
KSS Reklamcılığını Türkiye’de uygulayan ve bu alanda uluslararası ödüller alan ilk ajansız.
2018 yılından itibaren stratejik partnerlerimiz ile sürdürülebilirlik ve dijital iletişim alanında da hizmet alanımızı genişlettik. Marka amacını odağa koyan iletişim modelinin insanlar üzerindeki etkisinin ve değerinin fark taratacağına inanarak bu alanı da içimize alarak evrildik.
Diğer ajanslardan bizi ayıran; müşterimizi hedef kitlesinde farklı kılacak marka amacı odaklı stratejik iletişim planını oluşturmamız ve bu planın iletişim kanallarında etki yaratmasıdır

Projelerimiz ile kazandığımız

Ödüllerimiz

Bize inanan ve bizimle yol alan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

Harika işler yapalım mı?

Birazcık kendimizi ve işimizi anlattık, sizi de dinlemek isteriz.